نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرسنجی دانشجوئی از فعالیتهای معاونت دانشجوئی و معاونت فرهنگی اجتماعی

دانشجوی عزیز

هدف از این نظرسنجی بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی به شما دانشجویان عزیز می باشد. نظرات آگاهانه شما می تواند دانشگاه را در اصلاح نقاط ضعف مساعدت نماید. لطفا نظرات خود را از طریق انتخاب گزینه مناسب مشخص کنید.

با تشکر: دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شهید چمران اهواز