دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شهید چمران اهواز

نظرسنجی در خصوص عملکرد هیات رئیسه دانشگاه

باسلام و احترام

     همکارگرامی، انعکاس نتیجه فعالیت مدیران دانشگاه از نگاه شما، مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد بوده و  کمک بسیار مهمی برای اصلاح و بهبود دانشگاه است. لذا خواهشمند است پرسشنامه زیر را تکمیل نموده و دانشگاه را در مسیر رسیدن به تعالی مساعدت فرمایید. شایان ذکر است این پرسشنامه در چندین بخش و پشت سر هم تنظیم گردیده است(به ترتیب: معاون آموزشی، معاون پژوهشی، معاون پشتیبانی، معاون دانشجوئی و معاون فرهنگی و اجتماعی).  لازم به ذکر است که اطلاعات کاملاً محرمانه بوده و نتایج آن صرفاً جهت تجزیه و تحلیل عملکرد مدیران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

با تشکر : دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه